Imeytyskentät

Jätevesiratkaisuja Porin ja Satakunnan alueella

Imeytyskenttä on maan alle tehtävä rakenne, jota käytetään jäteveden puhdistamiseen suodattamalla se maakerrosten läpi pohjaveteen. Imeytyskentän lisäksi jätevesiratkaisuna voi toimia kohteesta riippuen myös esimerkiksi kemikaalien puhdistamo tai umpisäiliö.

Nykyinen ympäristönsuojelulaki edellyttää, että myös haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tulee olla sekä suunniteltu, että toteutettu lain vaatimusten mukaisesti. Imeytyskentän toteuttaminen on käyttö- ja hankintakustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, minkä takia se onkin hyvä ja toimiva vaihtoehto kodin, kesämökin, vanhan rakennuksen tai muun kohteen jätevesien käsittelyyn.

Ennen imeytyskentän tekoa on tehtävä maaperän tutkimus, jossa selvitetään maaperän imevyys. Imeytyvyys vaikuttaa valittavan imeytyskenttäjärjestelmän ja imeytyskentän kokoon ja ominaisuuksiin.

Maanrakennus T Viljanen Oy:llä on ajantasainen tieto lain vaatimusten mukaan toteutetuista imeytyskentistä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä!