Imeytyskentät, Perustukset ja Pohjatyöt

Imeytyskentät, Perustukset ja Pohjatyöt

IMEYTYSKENTÄT

Jätevesiratkaisuja Porin ja Satakunnan alueella

Imeytyskenttä on maan alle tehtävä rakenne, jota käytetään jäteveden puhdistamiseen suodattamalla se maakerrosten läpi pohjaveteen. Imeytyskentän lisäksi jätevesiratkaisuna voi toimia kohteesta riippuen myös esimerkiksi kemikaalien puhdistamo tai umpisäiliö.

Nykyinen ympäristönsuojelulaki edellyttää, että myös haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tulee olla sekä suunniteltu, että toteutettu lain vaatimusten mukaisesti. Imeytyskentän toteuttaminen on käyttö- ja hankintakustannuksiltaan edullisin vaihtoehto, minkä takia se onkin hyvä ja toimiva vaihtoehto kodin, kesämökin, vanhan rakennuksen tai muun kohteen jätevesien käsittelyyn.

Ennen imeytyskentän tekoa on tehtävä maaperän tutkimus, jossa selvitetään maaperän imevyys. Imeytyvyys vaikuttaa valittavan imeytyskenttäjärjestelmän ja imeytyskentän kokoon ja ominaisuuksiin.

Maanrakennus T Viljanen Oy:llä on ajantasainen tieto lain vaatimusten mukaan toteutetuista imeytyskentistä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

PERUSTUKSET JA POHJATYÖT

Talojen perustukset ja muut pohjatyöt – Pori, Satakunta

Parhaitenkaan rakennettu talo ei kestä, jos se on tehty hataralle pohjalle. Pohja- ja perustustyöt kannattaakin teettää maanrakennusalan ammattilaisilla, jotka huolehtivat niin maa-ainesten kuljetuksesta, maansiirtotöistä, talon pohjan tasoittamisesta ja tiivistämisestä sekä vesi- ja viemärikaivuista ja salaojituksista.

Teemme perustus- ja pohjatöitä muun muassa seuraaviin kohteisiin:

  • kerrostalot ja rivitalot
  • omakotitalot
  • kesämökit
  • teollisuushallit
  • liikekeskukset
  • varastot
  • muut rakennuskohteet

Olipa kyse sitten uuden rakennuksen perustuksista tai olemassa olevien perustusten korjaamisesta, me hoidamme perustukset ja pohjatyöt huolellisesti ja sovitussa aikataulussa sekä isommissa että pienemmissä kohteissa.

Ota Yhteyttä!